Communicatiemanagement

Bij communicatiemanagement heb je het over de organisatie van alle communicatie in bedrijven: intern en extern, van reclame tot voorlichting. Het is van belang het overzicht te bewaren. Bereik, vorm, inhoud en planning van uitingen worden getoetst aan de vooraf gestelde doelen.

Intern en extern

Interne communicatie is de smeerolie van je organisatie. Maak het gezamenlijke doel van je bedrijf duidelijk voor iedereen, neem de werkvloer mee in je plannen, motiveer, deel je strategie en je meerjarenplannen en verbeter de onderlinge samenwerking. Gebruik hiervoor passende middelen. Denk aan een nieuwsbrief, intranet, bijeenkomsten of persoonlijk contact. 

Externe communicatie maakt je bedrijf zichtbaar naar buiten toe. Met een goede website en inzet van social media ben je goed vindbaar en benaderbaar. Maar soms is het nodig de pers te bereiken om zo je evenement of je organisatie bekender te maken. Stem je middelen af op je doelgroep. Mogelijkheden te over.

Onze communicatieadviseurs helpen je kiezen en je doelen te bereiken.

Inside/out kan het communicatiemanagement rondom projecten en evenementen voor haar rekening nemen. Communicatiestrategie, communicatieplan en uitvoering ervan. Inclusief het leveren van content in de vorm van tekstwerk, video, drukwerk enzovoorts.

Bel ons even voor een kennismaking bij een kopje koffie: 046-4519520.