Communicatiestrategie

Zender - boodschap - ontvanger. Het is een bekend rijtje. Natuurlijk omvat doelgerichte communicatie meer dan dit alleen. Want hoe krijg je jouw verhaal helder bij diegene die je wil bereiken en wel zo dat het de gewenste beelden oproept bij die ontvanger? Alle slimme communicatie begint in ieder geval met een duidelijk doel: wat moet jouw boodschap bewerkstelligen, bij wie?

Eerst nadenken dus, voordat je gaat zenden en roepen. Want de ene keer wil je vooral informeren, bijvoorbeeld over een nieuwe dienst die jouw bedrijf aanbiedt. Een andere keer wil je je doelgroep zo beïnvloeden, dat ze voor jóuw bedrijf en product kiezen en niet voor de concurrent. Het komt er kortweg op neer dat je wil dat je publiek a) iets doet, b) iets laat of c) iets nooit meer zal vergeten.

Lees meer over 'niet alleen roepen, maar ook luisteren' in ons blog.

Bij communicatiestrategie is het de kunst om de visie of missie van jouw organisatie te vertalen naar een aanpak in communicatie.

Samen houden we de handen aan het stuur en kiezen we een heldere strategie:

- stel vast wat de communicatiedoelen zijn, afgestemd op de bedrijfsdoelen; 

- de kernwaarden van je organisatie bepalen de toon en inhoud;

- ken je doelgroepen;

- zet de communicatiemiddelen in die passen bij jouw doelgroep.

 

Inside/out helpt je graag om je doel te bereiken. Laat ons meedenken en samen een communicatieplan opstellen, zodat de strategie handen en voeten krijgt. Wat ga je wanneer doen, voor wie en hoe?

Lees meer over het communicatieplan

Wanneer je je communicatie rondom een specifiek evenement of proces wil regelen, waarbij je bijvoorbeeld de pers wil bereiken of waarbij een intern communicatiemiddel als intranet op specifieke momenten bediend moet worden, dan gaat het al gauw over communicatiemanagement.

Lees meer over communicatiemanagement