Niet alleen roepen, maar ook luisteren

24 - 05 - 2016

auteur: Gabriëlle Kleuskens, Inside/out Media Consultancy

 

Zenden en ontvangen

Communicatie. Volgens Wikipedia ‘een proces om kennis uit te wisselen’. Feitelijk gaat het om zenden en ontvangen. In de praktijk zie ik vooral de nadruk liggen op het eerste. Meer dan ooit is communicatie naar ‘zenden’ gaan neigen. Denk aan de ontembare stroom mails, digitale nieuwsbrieven, folders in je brievenbus, commerciële telefoontjes in en buiten kantoortijd, billboards, pop ups in je beeldscherm, commercials, posters en flyers. Massacommunicatie in onze wereld waarbij de term ‘ontvangen’ door de zender van die boodschappen vooral wordt vertaald in ‘verkopen’. De consument/ontvanger wordt echter steeds mondiger.

De tegengeluiden in de vorm van nee-nee sticker, de vraag om een anti-cookie-wet en de komst van het bel-me-niet-register zijn duidelijke signalen uit onze maatschappij dat er een grens zit aan het absorptievermogen van ontvangers.

Een aardige video ter demonstratie hiervan:

 

Meerwaarde

Als we starten met het inventariseren van de behoefte van de ontvanger, waar ligt dan voor hen de meerwaarde? Kunnen we onze boodschap en de media, waarmee we die boodschap de wereld in sturen, zorgvuldiger kiezen? Dan kunnen we ons richten op het behalen van doelen, gericht op specifieke doelgroepen. Eigenlijk is dàt waar het bij communicatie om gaat.

Natuurlijk blijven we zenden en informatie delen, maar we starten daarnaast met luisteren. En blijven dat doen. Denk aan hoe je zelf behandeld zou willen worden. Iedereen wil graag serieus worden genomen. Ik wel, in ieder geval…