Sitech AHC

Sitech, de grote dienstverlenende partij op Chemelot in Geleen, heeft een monitoring systeem voor  technische installaties ontwikkeld, het AHC. Door dit systeem kunnen verstoringen in een installatie vroeg stadium worden waargenomen, nog voordat de installatie een storing heeft. Een systeem waar Sitech trots op is. 
Voor de officiële ingebruikname van het AHC heeft Sitech een feestelijke happening georganiseerd. Wij produceerden hiervoor de openingsvideo. Op de beat van een pakkend muziekstuk worden alle facetten van het systeem belicht. Extra bijzonder was dat deze video getoond werd op de grote schermen van de centrale meetkamer van het AHC. De opening was een groot succes.

Sitech AHC