OCI Terminal Stein

OCI Terminal Stein

Bij de ingebruikname van de nieuwe terminal in de haven van Stein, toonde de door ons gemaakte video het intensieve proces dat daaraan vooraf ging.

Via ondergrondse pijpleidingen wordt vloerbare kunstmest en ammoniak van en naar het Chemelot terrein verladen. Die leidingen gingen over verschillende soorten terrein en er waren meerdere bedrijven intensief bij betrokken. Wij legden voorbereiding, realisatie en de ingebruikname vast voor Sitech en OCI Nitrogen.

OCI Terminal Stein