Disclaimer

Inside/out Media (KvK61018864), hierna te noemen Inside/out, verleent u hierbij toegang tot www.insideoutmedia.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen, animaties en video. Inside/out behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededelingen te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Inside/out.
 
Beperkte aansprakelijkheid
Inside/out spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 
Eventuele prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en er kan geen overeenkomst op worden gebaseerd. 
 
Auteursrecht
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Inside/out.
De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie naamsvermelding 4.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.
 
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.