De kracht van het feedback geven

26 - 03 - 2021

Helder communiceren is in elke branche erg belangrijk. Hier wordt steeds meer op gelet, maar vaak wordt een aspect vergeten: het geven van feedback. De manier waarop je feedback brengt is erg belangrijk voor de manier waarop de ontvanger het verwerkt. 

 

Het verschil tussen negatieve en positieve feedback   

Er zijn twee verschillende soorten feedback: negatieve en positieve feedback. De meeste mensen denken bij feedback aan iets wat ze moeten verbeteren. Dat is negatieve feedback, je vertelt wat je graag veranderd wilt zien en hoe iemand dit kan verbeteren.  

Positieve feedback is gericht op iets wat iemand goed heeft gedaan, om zo iemand te motiveren dit vaker te doen of om hem de goede richting in te duwen. Het lijkt veel op een compliment, maar dan specifiek gericht op het werk dat iemand verricht. Het geeft ook een even goed gevoel als een compliment, zowel voor de ontvanger als de gever van de positieve feedback. 

 

Waarom is feedback geven zo belangrijk? 

Veel mensen vinden het geven van commentaar erg moeilijk, terwijl het juist zo belangrijk is. Hierdoor leert de ander meer over zijn vakgebied en hoe hij dit de volgende keer beter of anders kan doen. 

Verder is het ook fijn dat deze persoon erkend wordt. Vooral als het positieve feedback is, dan voelt hij zich gewaardeerd en gezien. Maar ook als je kritiek geeft is dit een soort van erkenning. Misschien niet wat de persoon in kwestie gehoopt had, maar die weet nu wel dat er naar hem gekeken wordt en dat het belangrijk is wat hij doet, anders zou je er geen aandacht aan schenken. 

Voor jezelf is het ook fijn. Soms ben je geërgerd door wat deze persoon fout doet. Hierdoor kan het zo zijn dat je jouw werk minder goed doet en dan stapelen irritaties steeds verder op, totdat het er plotseling uitkomt en dat is dan niet altijd op de manier zoals je het gewild had.  

 

Tips voor het geven van feedback 

1. Geen feedback op persoonlijkheid 

Sommige dingen kan je niet of bijna niet veranderen, geef daarom geen kritiek op persoonlijke eigenschappen. Iemand kan proberen zijn karaktertrekken zoals ‘snel geïrriteerd zijn’ proberen aan te passen, maar meestal is dit heel moeilijk en als het al lukt, dan duurt dit lang. 

 

2. Hoe sta je erbij? 

Tijdens een gesprek wordt er niet alleen gelet op je woorden, maar juist ook op hoe je erbij staat en hoe je het zegt. Als je bijvoorbeeld een bozere toon aanslaat, dan wordt de ander ook eerder boos. Dit geldt ook voor je blik, probeer dus zo neutraal mogelijk te kijken. Neem ook een open houding aan, dit laat zien dat je bereid bent om te luisteren naar wat een ander te zeggen heeft. Als je weet dat je snel boos kan reageren, probeer dan van vooraf eerst rustig te worden. Als je denkt dat het de verkeerde kant op gaat, haal dan rustig adem en probeer jezelf te kalmeren. Als het echt niet lukt om kalm te blijven, zeg dat dan en kom er later op terug.  

 

3. Reageren 

De persoon aan wie je je opmerkingen richt kan een reden hebben waarom hij/zij dit op een bepaalde manier deed. Het is daarom fijn om hem de kans te geven om te reageren op de net verkregen kritiek. 

 

4. Geef positieve en negatieve feedback 

Het is beter als je niet alleen maar negatieve feedback geeft. Probeer minstens één positieve opmerking te maken, bijvoorbeeld: ‘Je hebt die tekst foutloos geschreven, maar je mag voortaan meer alinea’s maken, hierdoor is het fijner om te lezen.’ Zorg er wel voor dat ook de kritische opmerking blijft hangen, niet alleen de positieve. 

 

5. Het moment van feedback geven  

Als je door de gebeurtenis boos of teleurgesteld bent en daarom je commentaar kwijt wil, kun je beter even wachten tot dat je ergernis gezakt is. Anders zou het zo kunnen zijn dat ongecontroleerd reageert en deze persoon onnodig kwetst. Verder is het verstandig om je kritiek op een rustig moment te geven, dus niet vlak voor een belangrijke vergadering. Kijk ook naar de stemming bij de ander, kom niet met je feedback wanneer hij gespannen, boos of verdrietig is. 

Reageer wel binnen een week. Als je te lang wacht, kan de persoon alweer vergeten zijn en heeft dan wellicht al verschillende dingen op deze manier gedaan. 

 

6. Duidelijkheid 

Breng de feedback goed en op een duidelijke manier over, voor een beter begrip. Vermijd daarom zo veel mogelijk de woorden ‘bijna’, ‘soms’, ‘misschien’, ‘probeer’ of ‘soort van’. Ga in op de details en stel alternatieve manieren van werken voor, zodat de persoon preciezer weet hoe hij/zij dit kan verbeteren.  

 

7. 1 op 1 

Zorg ervoor dat er geen andere mensen bij zijn, dit kan het gesprek in de verkeerde richting brengen. Je feedback kan dan als kleinerend ervaren worden en er is meer kans op discussie.  

 

8. Ik-vorm 

Gebruik tenslotte de ik-vorm in plaats van de jij-vorm, hierdoor klinkt het minder alsof de persoon aan wie je feedback geeft iets fout heeft gedaan. Voorbeeld: “Ik vind het moeilijk om me te kunnen concentreren als er de hele tijd mensen op en neer blijven lopen. Dus zou ik het fijn vinden als je meer op je plek blijft zitten.”  

 

Feedback in het dagelijkse leven 

Feedback geven is erg belangrijk om goed samen te kunnen werken. Dat is niet alleen in een organisatie belangrijk, maar ook in het dagelijks leven. Met deze tips kom je al een heel eind, maar het belangrijkste is dat je oefent met het geven (en ontvangen) van feedback en uiteindelijk zelf kijkt hoe jij en anderen het fijn vinden om feedback uit te wisselen. 

Lees in een volgend blog meer over feedback ontvangen.